Özet Gönderme

Tüm bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce yazılmalıdır.

 

Bildiri özetleri 350-500 sözcük arasında ve amaç, yöntem, sonuç ve tartışma bölümlerini içerecek biçimde olmalıdır.

Important!

Özet Gönderme

Lütfen bildiri özeti gönderme formuna ulaşmak için tıklayınız.

Lütfen bildiri özetinizi: isnite2013@gmail.com adresine gönderiniz.