Yazarlar

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce dillerinde gönderilebilir.

Yazar/Yazarlar makale ve özet üzerinde isim ve adreslerini belirtmelidirler.

Yazar/Yazarlar makale ve özetleri Times New Roman yazı tipinde ve 12 yazı boyutunda hazırlamalıdırlar.