Makale Gönderme

  • Sempozyumda sunulmuş olan bildirilerin yazarları sempozyumda verilen geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra bildiri tam metinlerini, yayımlanması amacıyla aşağıdaki dergilere yollayarak hakem değerlendirme sürecine alınmasını isteyebilirler.
  • Tam metinler,  kabul edilen  bildirilerin ilanından başlamak üzere 15 Haziran 2013 tarihine kadar kabul edilecektir.
  • Tam metinler dergilere gönderilirken, bildirinin kod numarası ile birlikte ISNITE 2013 ‘ de sözlü olarak sunulduğu açıklaması yapılmalıdır.
  • Yazarlar makalelerini aşağıda adı geçen dergilerden hangisi için göndermişler ise o derginin yazım kuralları geçerli olacaktır.
  • Hacettepe University Journal of Education/Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr) (SSCI) ve
  • Journal of Teacher Education and Educators/Öğretme Eğitimi ve Eğitimcileri- ÖEED/JTEE (http://www.jtee.org)

Important!

Makale Göndeme

Başlık(required)

Ad (required)

Soyad (required)

Email (required)

Adres-Telefon(required)

Tema

(Bildirinizin temasını ana sayfadaki listeden seçiniz.)

Mesaj