Bildiri Çağrısı

ISNITE’2013

 

Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler

Uluslararası Sempozyumu

9-11 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

http://isnite.jtee.org 

Değerli Öğretmen Eğitimcileri ve Eğitim Bilimciler,

9-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hacettepe üniversitesi’nde yapılacak olan “Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler” adlı Uluslararası Sempozyum’da sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

Uluslararası Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler/Yönelimler Sempozyumu, öğretmen eğitimi konusunda dünyada öne çıkan en son gelişmelerin, katılımcıların birbirlerinden öğrenmeleri amacına yönelik bir ortamda sunulabileceği ve tartışılabileceği uluslar arası bir platform olmayı amaçlamaktadır. Sempozyumu teması “ New Issues on Teacher Education/ Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler” olarak belirlenmiştir.

Temalar:

 • Eğitim sistemleri, öğretmen yetiştirme politika ve uygulamaları
  • Farklı ülkelerde öğretmen yetiştirme politikaları ve uygulamalar
 • Değişen Dünya ve Öğretmen nitelikleri/standartlar
  • Öğretmen genel mesleki yeterlikleri
  • Öğretmenlerin özel alan bilgisi yeterlikleri
  • Öğretmenlerin teknolojik yeterlikleri
  • Öğretmenlikte standartlar
 • Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi
  • Öğretmen eğitimi programlarında farklı yönelimler
  • Öğretmen eğitiminde akreditasyon
  • Öğretmen eğitiminde kalite
  • Öğretmen adaylarının okul deneyimi uygulamaları
 • Eğitim Programlarında Değişme ve Öğretmenlerin hizmet-içi eğitimi
  • Öğretmenlerin mesleki gelişim sorunları ve yaklaşımlar
  • Öğretmenlerin akademik gelişimi, yaşanan sorunlar ve uygulamalar
  • Bilgi ve İletişim Teknolojilerin programlarla kaynaştırılması (entegrasyon
  • Öğretmenlerin mesleki gelişiminde uzaktan eğitim uygulamaları
 • Öğretmenlerin ve Öğretmen eğitimcilerinin sorunları
  • Öğretmen eğitiminde araştırmanın rolü
  • Öğretmen ve öğretmen eğitimcileri örgütlerinin gelişim süreci

Katılımcıların öğretmen eğitimi konusundaki yeni araştırmalarını ya da kuramsal katkılarını sunmaları hedeflenmektedir. Sunumlar Türkçe ya da İngilizce olabileceği gibi, hem teoriye yönelik hem yeni araştırma bulgularının sunumu şeklinde olabilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan International Symposium, New Issues on Teacher Education/Uluslararası Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Sempozyumu “Journal of Teacher Education and Educators/ Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi” tarafından desteklenmektedir.

Sempozyum 9-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. International Symposium, New Issues on Teacher Education/Uluslararası Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Sempozyumu’nda sunulan bildiri özetleri, sempozyum bildiri kitabında yer alacaktır.

Öte yandan sempozyumda sunulmuş olan bildirilerin yazarları sempozyumda verilen geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra bildiri tam metinlerini, yayımlanması amacıyla aşağıdaki dergilere yollayarak hakem değerlendirme sürecine alınmasını isteyebilirler.

Yazarlar makalelerini aşağıda adı geçen dergilerden hangisi için göndermişler ise o derginin yazım kuralları geçerli olacaktır.

Tam metinler,  kabul edilen  bildirilerin ilanından başlamak üzere 31 Mayıs 2013 tarihine kadar kabul edilecektir. Tam metinler dergilere gönderilirken, bildirinin kod numarası ile birlikte ISNITE 2013 ‘ de sözlü olarak sunulduğu açıklaması yapılmalıdır.

Hacettepe University Journal of Education/Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr) (SSCI) ve

 • Journal of Teacher Education and Educators (JTEE)/Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi(ÖEED) (http://www.jtee.org)

Sempozyumla ilgili gelişmeler ve bildiri özeti gönderme ile ilgili bilgiler sempozyum web sitesinin (http://isnite.jtee.org) “Duyurular “ menüsünden takip edilebilinir.

Her türlü sorularınız için http://isnite2013@gmail.com adresine mesaj gönderebilirsiniz.

 

Rektör  Dekan  V.
Prof. Dr.  A. Murat Tuncer  Prof. Dr.  Ayşe  KIRAN
Hacettepe Üniversitesi  Eğitim Fakültesi
   Hacettepe Üniversitesi